Rekvalifikačné kurzy

shutterstock_92601814

Rekvalifikácia

Rekvalifikáciou se rozummie získanie novej kvalifikácie a zvýšenie, rozšírenie alebo prehĺbenie doterajšej kvalifikácie, vrátane jejho udržovania alebo obnovovania. Za rekvalifikáciu se považuje i získanie kvalifikácie pre pracovné uplatnenie fyzickej osoby, která doposiaľ žiadnu kvalifikáciu nezískala.

Buďte v kontakte

Prihlásiť na kurz sa môžete zaslaním prihlášky na e-mail: manager@beautyschool.sk

Prihláška na kurz

alebo vyplnením Formulára v časti Kontakt resp. Termíny kurzov

Ponúkame

– Kozmetické kurzy
– Kadernícke kurzy
– Kurzy vizážistiky

– Viac v časti Termíny kurzov