Vzdelávacie programy

shutterstock_92601814

Vzdelávacím programom

…sa rozummie získanie novej kvalifikácie a zvýšenie, rozšírenie alebo prehĺbenie doterajšej kvalifikácie, vrátane jejho udržovania alebo obnovovania. Za rekvalifikáciu se považuje i získanie kvalifikácie pre pracovné uplatnenie fyzickej osoby, která doposiaľ žiadnu kvalifikáciu nezískala.

Buďte v kontakte

Prihlásiť  sa môžete zaslaním prihlášky na e-mail: manager@beautyschool.sk

Prihláška na vzdelávací program

alebo vyplnením Formulára v časti Kontakt resp. Termíny vzdelávacích programov

Ponúkame vzdelávacie programy

Kozmetick – kozmetička
Kaderník – kaderníčka
Manikér – manikérka

Pedikér – pedikérka

– Viac v časti:

Termíny vzdelávacíh programov