Kaderník - kaderníčka

Profesijné uplatnenie

Kurz je určený

záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním.

Uplatnenie:

 • kadernícke, kozmetické, masážne salóny a štúdia
 • podnikové relaxačné centrá
 • hotely a pod.

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie.

Akreditácia podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní

č. POA: 3126/2015/53/1

Teoretická výučba

 • Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci v kaderníctve
 • Ekonomika
 • Psychológia
 • Vlas, umývanie vlasov
 • Techniky vodovej ondulácie
 • Strihanie vlasov, všetky typy
 • Farbenie vlasov
 • Odfarbovanie vlasov
 • Preparácia vlasov
 • Pestovanie a regenerácia vlasov
 • Koža, prípravky na ošetrovanie pleti
 • Zásady kozmetickej starostlivosti o pleť
 • Súčasná účesová tvorba
 • Spoločenské účesy

Praktická časť

Ťažisko kurzu je v praktickej časti, kde by sa mali zvládnuť všetky úkony potrebné pre výkon tejto profesie.

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 450 hodin
Forma záverečnej skúšky

Skúška z teoretickej a praktickej časti

Miesto konania kurzu: Beauty School – Družstevná 10, 949 01 Nitra (pri autobusovom nádraží)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, zo základov teoretických a odborno – profesionálnych zručností, práva, ekonómie a psychológie, ďalej strihanie vlasov, farbenie, tónovanie, trvalá ondulácia, odfarbenie, reparácia, regenerácia.

Dátum kurzu

Termíny kurzov
 

 

Cena kurzu

730 EUR

Prihláška

Pokiaľ máte ku kurzom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa do kurzu prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny kurzov.

Prihláška