Kaderník - kaderníčka

Profesijné uplatnenie pre :

záujemcov s ukončeným stredoškolským vzdelaním.

Uplatnenie:

 • kadernícke, kozmetické, masážne salóny a štúdia
 • podnikové relaxačné centrá
 • hotely a pod.

Na uvedený akreditovaný vzdelávací program  bol udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu v zmysle akreditácie.

Akreditovaný vzdelávací program realizuje vzdelávacia inštitúcia v súlade so zákonom č. 568/2009 Z.z.

č. POA: 3126/2015/53/1

Teoretická výučba

 • Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci v kaderníctve
 • Ekonomika
 • Psychológia
 • Vlas, umývanie vlasov
 • Techniky vodovej ondulácie
 • Strihanie vlasov, všetky typy
 • Farbenie vlasov
 • Odfarbovanie vlasov
 • Preparácia vlasov
 • Pestovanie a regenerácia vlasov
 • Koža, prípravky na ošetrovanie pleti
 • Zásady kozmetickej starostlivosti o pleť
 • Súčasná účesová tvorba
 • Spoločenské účesy

Praktická časť

Ťažisko kurzu je v praktickej časti, kde by sa mali zvládnuť všetky úkony potrebné pre výkon tejto profesie.

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 450 hodin
Forma záverečnej skúšky

Skúška z teoretickej a praktickej časti

Miesto konania kurzu: Beauty School – Družstevná 10, 949 01 Nitra (pri autobusovom nádraží)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, zo základov teoretických a odborno – profesionálnych zručností, práva, ekonómie a psychológie, ďalej strihanie vlasov, farbenie, tónovanie, trvalá ondulácia, odfarbenie, reparácia, regenerácia.

Cena :

790 EUR

Prihláška

Pokiaľ máte ku vzdelávacím programom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny vzdelávacích programov

Prihláška