Manikér - manikérka

Profesijné uplatnenie

Kurz je určený

záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním.

Uplatnenie:

 • kadernícke, kozmetické, masážne salóny a štúdia
 • podnikové relaxačné centrá
 • hotely a pod.

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie.

Akreditácia podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní

č. POA: 3126/2015/53/3

Teoretická výučba

 • Vybavenie prevádzky
 • Zásady hygieny a bezpečnosť práce v manikúre
 • Anatómia hornej končatiny a nechtu
 • Ochorenia kože a nechtov
 • Starostlivosť o ruky a nechty
 • Kozmetické prípravky v manikúre
 • Suchá a mokrá manikúra
 • Francúzska a japonská manikúra
 • Umelé nechty
 • Kozmetické ošetrenie rúk
 • Psychológia
 • Ekonomika

Praktická časť

Ťažisko kurzu je v praktickej časti, kde by sa mali zvládnuť všetky úkony potrebné pre výkon tejto profesie.

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 284 hodin

Základný materiál je v cene kurzu, vstupný balíček v hodnote 30 € a UV lampa nie je v cene kurzu (kupuje sa podľa dohody).

Forma záverečnej skúšky

Skúška z teoretickej a praktickej časti

Miesto konania kurzu: Beauty School – Družstevná 10, 949 01 Nitra (pri autobusovom nádraží)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, psychológie, hospodárenia, hygieny a epidemiológie, dermatológie, o chorobách kože, vie posúdiť aktuálny stav, možné povolené manikérske úkony pri kožných zmenách, vyvolaných kožnými chorobami.

Dátum kurzu

Termíny kurzov
 

 

Cena kurzu

400 EUR

Prihláška

Pokiaľ máte ku kurzom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa do kurzu prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny kurzov.

Prihláška