Manikér - manikérka

Profesijné uplatnenie pre:

záujemcov s ukončeným stredoškolským vzdelaním.

Uplatnenie:

 • kadernícke, kozmetické, masážne salóny a štúdia
 • podnikové relaxačné centrá
 • hotely a pod.

Na uvedený vzdelávací program bol udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi  obdržia osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu v zmysle akreditácie.

Akreditovaný vzdelávací program realizuje vzdelávacia inštitúcia v súlade so zákonom č. 568/2009 Z.z.

č. POA: 3126/2015/53/3

Teoretická výučba

 • Vybavenie prevádzky
 • Zásady hygieny a bezpečnosť práce v manikúre
 • Anatómia hornej končatiny a nechtu
 • Ochorenia kože a nechtov
 • Starostlivosť o ruky a nechty
 • Kozmetické prípravky v manikúre
 • Suchá a mokrá manikúra
 • Francúzska a japonská manikúra
 • Umelé nechty
 • Kozmetické ošetrenie rúk
 • Psychológia
 • Ekonomika

Praktická časť

Ťažisko kurzu je v praktickej časti, kde by sa mali zvládnuť všetky úkony potrebné pre výkon tejto profesie.

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 284 hodin

Základný materiál je v cene kurzu, vstupný balíček v hodnote 30 € a UV lampa nie je v cene kurzu (kupuje sa podľa dohody).

Forma záverečnej skúšky

Skúška z teoretickej a praktickej časti

Miesto konania kurzu: Beauty School – Družstevná 10, 949 01 Nitra (pri autobusovom nádraží)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, psychológie, hospodárenia, hygieny a epidemiológie, dermatológie, o chorobách kože, vie posúdiť aktuálny stav, možné povolené manikérske úkony pri kožných zmenách, vyvolaných kožnými chorobami.

Cena :

490 EUR

Prihláška

Pokiaľ máte ku vzdelávacím programom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny vzdelávacích programov.

Prihláška