Masér - klasická masáž a športový masér

Profesijné uplatnenie

Kurz je určený

záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra. Kurz pozostáva z dvoch častí:

 • prvá časť trvá 150 hodín, po ktorej nasleduje krátka prestávka, počas ktorej si účastníci môžu zdokonalovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti
 • druhá časť je tvorená 50 hodinovým blokom spojeným so záverečnými skúškami

Číslo akreditácie – 2014-805/18847:7-30AA 

Teoretická výučba

 • funkčná anatómia,
 • fyziológia telesných cvičení,
 • základy športového tréningu,
 • regenerácia športovca – ergogenické prostriedky,
 • traumatológia a úrazová zábrana v športe,
 • tejping,
 • boj proti dopingu,
 • osobnosť športového maséra,
 • športová masáž

Praktická časť

sauna, zábaly, masáž klasická, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov, jednotlivé zostavy, praktické absolvovanie masážnych procedúr a cvičení

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 200 hodin

Forma záverečnej skúšky

písomný test a ústna skúška + praktická skúška, doklad

 • Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou.
 • Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.
 • Absolvent prezenčného kurzu bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej klasickej.

Miesto konania kurzu: Beauty School – Družstevná 10, 949 01 Nitra (pri autobusovom nádraží)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

absolvent prezenčného kurzu „Športový masér“ bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej klasickej. Môže sa pracovne a profesionálne uplatniť ako masér v celej šírke oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, príp. v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, kúpeľných a rekreačných zariadeniach, relaxačných centrách, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).

Dátum kurzu

Termíny kurzov
 Cena kurzu

340 EUR

Wellness pracovník

– masérske služby  /790 Eur

Nový vzdelávaci program WELLNESS PRACOVNÍK – MASÉRSKE SLUŽBY, akreditovaný MŠ SR. Kurz je v rozsahu 320 hodín, 100 hodín teória + 220 hodín praktická výučba. Vyčovanie je od pondelku do štvrtka intenzívnej výučby v čase od 14 hod. do 20 hod., plus 2 dni záverečné skúšky.

Obsahom výučby je anatómia, fyziológia, teória masáže, prvá pomoc, hygiena, psychológia,  praktická výučba masáže, základy práce vo wellness, saunovanie, saunové rituály a marketing podnikania.

Kurz je ukončený záverečnými skúškami. Úspešní absolventi získajú osvedčenie, ktoré oprávňuje po absolvovaní kvalifikačnej skúšky pred živnostenskou komorou, požiadať o živnostenský list.

V cene kurzu sú učebné texty, záverečná skúška a osvedčenie.
Na kurz si prineste prezúvky, kompletné biele oblečenie, min 4 ks biele tričká, dve osušky a uterák. 
Pre nástupom na kurz odporúčame chodidlá ošetriť pedikúrou.

Prihláška

Pokiaľ máte ku kurzom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa do kurzu prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny kurzov.

Prihláška