Masér - klasická masáž a športový masér

Profesijné uplatnenie

Kurz je určený

záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra. Kurz pozostáva z dvoch častí:

 • prvá časť trvá 150 hodín, po ktorej nasleduje krátka prestávka, počas ktorej si účastníci môžu zdokonalovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti
 • druhá časť je tvorená 50 hodinovým blokom spojeným so záverečnými skúškami

Číslo akreditácie – 2014-805/18847:7-30AA 

Teoretická výučba

 • funkčná anatómia,
 • fyziológia telesných cvičení,
 • základy športového tréningu,
 • regenerácia športovca – ergogenické prostriedky,
 • traumatológia a úrazová zábrana v športe,
 • tejping,
 • boj proti dopingu,
 • osobnosť športového maséra,
 • športová masáž

Praktická časť

sauna, zábaly, masáž klasická, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov, jednotlivé zostavy, praktické absolvovanie masážnych procedúr a cvičení

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 200 hodin

Forma záverečnej skúšky

písomný test a ústna skúška + praktická skúška, doklad

 • Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou.
 • Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.
 • Absolvent prezenčného kurzu bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej klasickej.

Miesto konania kurzu: Beauty School – Družstevná 10, 949 01 Nitra (pri autobusovom nádraží)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

absolvent prezenčného kurzu „Športový masér“ bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej klasickej. Môže sa pracovne a profesionálne uplatniť ako masér v celej šírke oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, príp. v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, kúpeľných a rekreačných zariadeniach, relaxačných centrách, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).

Dátum kurzu

Termíny kurzov
 

 

Cena kurzu

300 EUR

Prihláška

Pokiaľ máte ku kurzom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa do kurzu prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny kurzov.

Prihláška