Aranžovanie kvetov

Profesijné uplatnenie

Kurz je určený

záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania rôznych ozdôb do interiérov, zúčastňovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavkami a predajom doplnkov a ozdôb. Kurz je vhodný pre aj občanov / občianky so ZPS.

Číslo akreditácie – 1787/2014/19/6 

Teoretická výučba

Účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania kvetov, rôznych ozdôb a bytových doplnkov.

Metódy výučby:

Prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.

Praktická časť

Účastníci kurzu získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie aranžovaných kvetov, ozdôb a bytových doplnkov (príprava výrobkov a doplnkov do interiérov s rôznou tematikou – vianočnou, veľkonočnou, adventnou, celoročnou). Absolventi sa naučia vyrábať ozdoby zo slamy, viazať kytice zo suchého, prírodného a umelého materiálu ako aj zo živých kvetov.

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 150 hodin

Forma záverečnej skúšky

Záverečná skúška, na ktorej účastník / účastníčka v rámci zadanej úlohy vyplývajúcej z obsahového zameranie kurzu prezentuje praktickú spôsobilosť vykonávania činností pri zhotovení ikebany z prírodného materiálu a viazania kytice zo živých kvetov.

Miesto konania kurzu: Salón FLORIN Nitra, Beauty School – Družstevná 10, 949 01 Nitra (pri autobusovom nádraží)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

Absolvent kurzu sa naučí:

  • techniku prípravy základného materiálu na aranžovanie (suchý prírodný materiál, slama, pomôcky, živé kvety, ozdobné misky a črepníky, samorasty)
  • techniku aranžovania ikebán zo suchého a živého materiálu
  • techniku viazania kytíc zo suchého a živého materiálu
  • techniku prípravy rôznych ozdôb k sviatkom roka (adventné a vianočné vence, veľkonočné ozdoby, celoročné ozdoby)

 

Dátum kurzu

Termíny kurzov

 

Cena kurzu

450 EUR + 50 EUR materiál

Prihláška

Pokiaľ máte ku kurzom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa do kurzu prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny kurzov.

Prihláška