Kuchár čašník

Profesijné uplatnenie

Kurz je určený

 • pre záujemcov (zamestnaní alebo nezamestnaní), ktorí sa chcú uplatniť v profesii kuchár alebo čašník
 • záujemcov o rozšírenie kvalifikácie v danom odbore
 • tí, ktorí chcú začať podnikať ako SZČO v reštauračných a pohostinských službách, v cestovnom ruchu a turizme

Požadované vstupné vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie (SOU)
 • ukončené stredné vzdelanie

Číslo akreditácie – 1787/2014/82/2 

 

Teoretická výučba

 • Ekonomika a organizácia reštauračného stravovania
 • Zariadenie a vybavenie prevádzkární
 • Hospodárske výpočty
 • Potraviny a zásady správnej výživy
 • Psychológia obsluhy a predaja
 • Technológia prípravy jedál
 • Stolovanie
 • Záverečná skúška

Praktická časť

praktické témy prebiehajú priamo v kuchyni a jedálni. Využíva sa ukážka a samostatná práca. Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 500 hodin

Forma záverečnej skúšky

 • teoretická časť, ústna skúška a test
 • praktická časť – samostatná príprava konkrétneho menu, prestieranie a obsluha pod dohľadom skúšobnej komisie

Miesto konania kurzu: Beauty School – Družstevná 10, 949 01 Nitra (pri autobusovom nádraží)

 

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

 • je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní
 • je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v  oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako samostatne zárobkovo činná osoba

Dátum kurzu

Termíny kurzov

možnosť dostúpiť do otvoreného kurzu
 

 

Cena kurzu

550 EUR

zľava pri praxi vo vašom zariadení

Prihláška

Pokiaľ máte ku kurzom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa do kurzu prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny kurzov.

Prihláška