Kuchár - kuchárka

Profesijné uplatnenie:

 • pre záujemcov (zamestnaní alebo nezamestnaní), ktorí sa chcú uplatniť v profesii kuchár alebo čašník
 • záujemcov o rozšírenie kvalifikácie v danom odbore
 • tí, ktorí chcú začať podnikať ako SZČO v reštauračných a pohostinských službách, v cestovnom ruchu a turizme

Požadované vstupné vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie (SOU)
 • ukončené stredné vzdelanie
 • základné vzdelanie

Číslo akreditácie – 1787/2014/82/2 

 

Teoretická výučba

 • Ekonomika a organizácia reštauračného stravovania
 • Zariadenie a vybavenie prevádzkární
 • Hospodárske výpočty
 • Potraviny a zásady správnej výživy
 • Psychológia obsluhy a predaja
 • Technológia prípravy jedál
 • Stolovanie
 • Záverečná skúška

Praktická časť

praktické témy prebiehajú priamo v kuchyni a jedálni. Využíva sa ukážka a samostatná práca. Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 500 hodin

Forma záverečnej skúšky

 • teoretická časť, ústna skúška a test
 • praktická časť – samostatná príprava konkrétneho menu, prestieranie a obsluha pod dohľadom skúšobnej komisie

Miesto konania kurzu: Beauty School – Družstevná 10, 949 01 Nitra (pri autobusovom nádraží)

 

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

 • je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní
 • je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v  oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako samostatne zárobkovo činná osoba

Dátum :

Termíny vzdelávacích programov

možnosť dostúpiť do otvorenej skupiny

 

Cena :

550 EUR

zľava pri praxi vo vašom zariadení

Prihláška

Pokiaľ máte ku vzdelávacím programom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny vzdelávacích programov.

Prihláška