Vizážistika

Profesijné uplatnenie

Kurz je určený

  • Kurz je určený pre záujemcov z radov zamestnaných, alebo tých nezamestnaných, ktorí by sa chceli uplatniť v oblasti poskytovania služieb v kozmetických salónoch.
  • Absolvent získa komplex odborných poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k výkonu činnosti vizážistky
  • naučí sa teoretickým základom vizážistiky a techniky kolorovania tváre
  • zvládne techniku líčenia a vizážistických úprav
  • bude vedieť vykonať vizážistickú úpravu tváre

Požadované vstupné vzdelanie:

  • stredné odborné vzdelanie (SOU)
  • ukončené stredné vzdelanie
  • základné vzdelanie

 

Teoretická výučba

teoretická časť je realizovaná prostredníctvom prednášok, seminárov a cvičení – s využitím názorných didaktických pomôcok, je orientovaná na osvojovanie poznatkov / vedomostí

úvod
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
hygienické minimum
kozmetická fyziognómia
určenie typu tváre
rozbor vizážistickej fotografie
koloristika
určenie farebného typu
techniky líčenia
vizážistické triky
kozmetika – pleť tváre a krku
vizážistické úpravy
estetika
záverečné skúšky

Praktická časť

prostredníctvom praktického výcviku získajú účastníci potrebné východiskové skúsenosti

Informácie o kurze

Rozsah kurzu: 50 hodin

Forma záverečnej skúšky

Záverečná skúška písomnou (test) i ústnou (odpoveď) formou – teória, predvedenie získaných vedomostí a zručností na modeli – prax.

Miesto konania kurzu: Beauty School – Staničná 11, 949 01 Nitra (pri vlakovom nádraží)

 

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

Absolvent po ukončení kurzu získa: vedomosti o technikách kolorovania tváre zručnosti v postupoch tvorby vizáže prehľad o dizajnových štýloch osobnostnej vizáže vedomosti o vzťahu kozmetiky a vizážistiky skúsenosti s estetickými modelmi tvárového dizajnu. Uplatnenie absolventov je v zariadeniach kozmetických salónov, ktoré poskytujú služby vizáže a líčenia.

Dátum kurzu

Termín kurzu

 

Cena kurzu

200 EUR

/pre kozmetičky 150 Eur /

Prihláška

Pokiaľ máte ku kurzom akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Prihláste sa do kurzu prostredníctvom e-mailu: manager@beautyschool.sk

Vyplňte prosím uvedenú prihlášku a odošlite na náš e-mail, alebo vyplňte dotazník v časti Kontakt resp. Termíny kurzov.

Prihláška